16437 HELUKABELF-CY-JZ

5G16 - F-CY-OZ (-JZ) elastyczny, żyły numerowane, ekranowany, 300/500V