22241 HELUKABELTOPFLEX-EMC-UV-2YSLCYK-J

4X35 - TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J do falowników, zewnętrzny, 0,6/1kV