10689 HELUKABELOZ-600

2X2,5 - JZ-600 giętki, żyły numerowane, 0,6/1kV